Avís legal

AVÍS LEGAL LSSI-CE

AVÍS LEGAL LSSI-CE


 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE). L’entitat Fabre 1860, SL l’informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei citada, informa de les dades següents:


 

El titular d’aquest lloc web és: Fabre 1860, SL NIF: B66400466

Domicili social: C/ d’Aribau 84, 08036, Barcelona


 

USUARIS


 

L’accés i/o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús que es reflecteixen aquí. Aquestes Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas siguin de compliment obligatori.


 

ÚS DEL PORTAL


 

La pàgina web proporciona l’accés a una multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a internet que pertanyen a Fabre 1860, SL o als seus llicenciants als quals l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, i es compromet a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Fabre 1860, SL ofereix a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per:


 

  1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

  2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pronograficoil·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

  3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Fabre 1860, SL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys que s’han mencionat anteriorment.

  4. Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-ne o manipular els missatges. Fabre 1860, SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no fossin adequats per publicar. En qualsevol cas, Fabre 1860, SL no serà responsable de les opinions que els usuaris exposin a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.


 


 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


 

Fabre 1860, SL serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que s’estableix als articles 8 i 32.1, segon paràgraf, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la


 

comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i mitjançant qualsevol mitjà tècnic sense l’autorització de Fabre 1860, SL. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial que són titularitat de Fabre 1860, SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre i quan siguin, únicament i exclusiva, per a un ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se a suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Fabre 1860, SL.

EXCLUSIÓ DE GARANTIA I RESPONSABILITAT


 

Fabre 1860, SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, encara que s’hagin adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS


 

Fabre 1860, SL es reserva el dret a portar a terme, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal. D’aquesta manera, pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del portal com la forma en la qual s’hi presentin o s’hi localitzin.

ENLLAÇOS


 

En el cas que a la pàgina web hi apareguessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’internet, Fabre 1860, SL no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. Fabre 1860, SL no assumirà en cap cas cap responsabilitat pel que fa als continguts d’algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garantirà tampoc la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, l’amplitud, la veracitat, la validesa i la constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda a qualsevol d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet.

Així mateix, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ


 

Fabre 1860, SL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferits sense necessitat de preavís, a instància mateixa o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS


 

Fabre 1860, SL perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol ús indegut del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

MODIFICACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS I DURACIÓ


 

Fabre 1860, SL podrà modificar en qualsevol moment les condicions que es determinen aquí. S’han de publicar degudament com apareixen aquí.

La vigència d’aquestes condicions anirà en funció de la seva exposició, i continuaran vigents fins que es modifiquin per unes altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ


 

La relació entre Fabre 1860, SL i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat que s’ha indicat anteriorment.