POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DEL LLOC WEB

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DEL LLOC WEB

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DEL LLOC WEB


 

Fabre 1860, SL és una empresa en la qual la transparència en la informació és fonamental per establir una relació de confiança amb les persones que formen el nostre projecte i amb els nostres proveïdors i clients. La protecció de les dades personals de les persones que confien en nosaltres és de vital importància, fet pel qual volem, mitjançant aquesta política de privacitat i protecció de dades personals, informar-lo de com obtenim i tractem o utilitzem aquestes dades.

En aquesta política de privacitat i protecció de dades personals s’estableixen les bases sobre les quals Fabre 1860, SL, amb domicili a C/ d’Aribau 84, 08036, Barcelona, tracta les dades de caràcter personal que voluntàriament faciliten els nostres usuaris a través de la pàgina web.

Aquesta política serà sempre aplicable quan es facilitin les dades a Fabre 1860, SL, que serà responsable de les seves dades (Responsable del Tractament de les Dades), i a través de qualsevol dels formularis de contacte o subscripció en què es recullin dades de caràcter personal (nom, correu electrònic, etc.).

A QUÈ ENS COMPROMETEM


 

 • A respectar la privacitat dels nostres usuaris i tractar les dades personals amb el seu consentiment.

 • A tractar les dades personals que estrictament necessitem per proporcionar el servei sol·licitat i tractar-les de manera segura i confidencial, prenent les mesures necessàries per evitar l’accés no autoritzat i l’ús indegut d’aquestes dades.

 • A no utilitzar les dades personals per finalitats per les quals no hem obtingut un consentiment previ.

 • A no facilitar les dades personals a tercers ni compartir-les.

 • A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat concreta per a la qual s’han proporcionat.

QUINES DADES PERSONALS UTILITZEM


 

A través de la nostra pàgina web podem obtenir dades personals per a diferents finalitats:

 • Sol·licitud d’informació per part de l’usuari

 • Subscripció a butlletins de notícies

Depenent de la finalitat per a la qual s’aportin les dades, es requeriran les dades estrictament necessàries.

És important que l’usuari sigui conscient de les dades que aporta i la finalitat per a la qual ho fa, perquè en el moment en què els facilita accepta que recopilem, emmagatzemem i fem servir aquestes dades per a la finalitat que es requereix. De totes maneres, es pot retirar el consentiment que s’ha donat mitjançant els canals oportuns en qualsevol moment, sent així el consentiment de l’interessat la base legal i legitimació per al tractament de les seves dades personals.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES


 

L’usuari, en aportar les dades requerides als formularis, és l’únic responsable de la veracitat de les dades remeses, i garanteix i respon a l’exactitud, la vigència i l’autenticitat de les dades personals facilitades, al mateix temps que es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.


 

QUINS DRETS TÉ SOBRE LES DADES PERSONALS APORTADES


 

Un cop aportades les dades personals tindrà dret:


 

 • a consultar qualsevol dubte i que se l’informi de com utilitzem les dades, així com també a obtenir-hi l’ACCÉS.

 • que es RECTIFIQUI o esborri la seva informació o a imposar LIMITACIONS en el tractament de la seva informació.

 • a la CANCEL·LACIÓ de les dades.

 • a OPOSAR-SE al tractament de les seves dades.

 • a la PORTABILITAT de les dades.

Podrà exercir aquests drets en qualsevol moment mitjançant un escrit i acreditant la seva personalitat dirigint-se a Fabre 1860, SL, al C/ d’Aribau 84, 08036, Barcelona, o a través de la direcció de correu electrònic: info@libreriafabre.com.

A més, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals infringeix la legislació aplicable.

SEGURETAT I EMMAGATZEMATGE DE LES DADES


 

Mantindrem les dades durant el temps estrictament necessari per a la prestació del servei sol·licitat i mentre el titular no en sol·liciti l’eliminació. S’adoptaran les mesures adequades de caràcter tècnic i organitzatiu contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, destrucció o dany accidentals de les dades, i es farà tot el possible per protegir-les i mantenir-les de manera segura.

QUINES DADES PERSONALS COMPARTIM AMB TERCERS


 

No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què hi hagi una obligació legal. No hi ha cap previsió de transferències de dades internacionals.