Condicions de venda

Condicions de venda

1. Naturalesa del contracte

A través d’aquest portal web, el client (entenent-se com a tal qualsevol persona física o jurídica) podrà adquirir els diferents productes oferits per RAÓ SOCIAL de la llibreria (d’ara endavant, “la llibreria”). En aquells productes per als quals la llibreria no disposi d’existències en aquell moment, la seva intervenció es limitarà a canalitzar la sol·licitud del client davant la distribuïdora i, en el cas que es confirmés per part de la distribuïdora l’existència del producte sol·licitat pel client, podrà iniciar el tràmit per adquirir el producte a través d’aquest portal web en base als terminis i condicions establerts.

 

2. Registrar-se com a client

És imprescindible registrar-se al web com a client per:

  • Canviar la clau d’accés al compte.

  • Consultar l’estat de les comandes pendents.

  • Consultar o modificar les seves dades personals.

No es necessari registrar-se com a client per:

  • Comprar.

Per registrar-se com a client haurà d’emplenar el formulari de registre, a l’apartat “El meu compte” (s’hi accedeix a la part superior dreta, al menú principal), o bé en qualsevol moment en què se li sol·liciti la identificació d’accés (pàgina de login).
La seva direcció de correu electrònic i una contrasenya són les dades que l’identifiquen com a client. Si ha oblidat la contrasenya, seleccioni l’opció corresponent i n’hi enviarem una a la seva bústia de correu.
Pot modificar les seves dades personals (canvi de domicili, de correu, etc.) o canviar la contrasenya des de la mateixa opció “El meu compte” al menú principal. Si fa una comanda, es tindran en compte per a aquella comanda les dades que tingués registrades en aquell moment.

 

3. Com comprar

L’idioma en què es perfeccionarà el contracte entre la llibreria i el client serà el castellà. Per comprar no és imprescindible estar registrat com a client (vegeu el punt anterior). Des de la pàgina descriptiva del producte, després de clicar el botó “Comprar”, s’accedeix a un formulari amb tota la informació sobre les opcions d’enviament i de pagament. Una vegada formalitzada la compra, les seves dades de registrament seran les que es tinguin en compte per a la formalització de la compra, de la qual es generarà un document electrònic que arxivarà la llibreria, i no serà accessible per al client, tot i que sí que podrà accedir a l’estat de la seva comanda. Qualsevol error en la introducció de les seves dades s’haurà de reparar abans de la formalització de la compra. Si es detecten immediatament després d’haver-la formalitzat, s’haurà de posar en contacte immediat amb la llibreria per comunicar-li aquesta incidència.
Els títols que consten a la nostra base de dades corresponen a llibres que han estat donats d’alta en algun moment a la llibreria, així que les dades que proporcionem són les referides a aquell moment.
Per això, d’aquells títols que no són de “disponibilitat immediata” (llibre “no disponible”; llibre “esgotat”), la informació sobre disponibilitat i preu la facilitarà la distribuïdora, fet que limita la llibreria a canalitzar la sol·licitud del client davant la distribuïdora. Una vegada es confirmi l’existència i el preu del producte, s’informarà per correu al client perquè, en el seu cas, procedeixi a iniciar els tràmits de compra a través d’aquest web.

Els preus indicats al web tenen inclòs l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit).

A les comandes fetes des de països que no pertanyen a la Unió Europea s’ha de deduir de l’import total de la comanda el 4 % en llibres i el 21 % en objectes i audiovisuals corresponent a l’IVA.

 

4. Acusament de recepció

Una vegada formalitzada la compra, rebrà un acusament de recepció dins les 24 hores següents a la formalització, en el qual s'especifiquen les dades de la compra.

 

5. Forma de pagament

Podrà escollir la forma de pagament d'entre les diferents opcions que se li indiquen en el procés de compra. Per això, haurà d'accedir a “La meva cistella” i triar en el menú desplegable quina de les diferents formes de pagament és la que vol utilitzar.

 

6. Dades de facturació i d'enviament

Per defecte, les dades d'enviament i facturació són les que consten a la fitxa de registre del client. Només serà necessari introduir les dades de facturació si són diferents a les de l'enviament.

 

7. Enviaments

En el cas dels enviaments, l'import de les despeses d'enviament se sumarà al del preu total de la comanda. Si es tracta d'una comanda de diversos productes, procurarem agrupar-los en un únic enviament, sempre que sigui possible i que això no demori en excés l'entrega.
El cost definitiu de l'enviament es facilita al client en el procés de compra, en el moment de la confirmació de les dades, i sempre abans de confirmar la seva compra. Aquest import inclou l'IVA aplicable.
En enviaments a països no comunitaris la llibreria no es fa càrrec en cap cas del pagament d'impostos, aranzels duaners o altres càrrecs.

 

8. Recollides

És possible recollir la comanda a la llibreria, dintre de l'horari establert i sempre que s'hagi rebut la confirmació que està disponible.

 

9. Entrega de la comanda i factura

La llibreria entregarà la factura corresponent al client en el moment de l'entrega de la comanda. Per a enviament nacionals, l'enviament de la comanda es durà a terme dintre dels set dies hàbils des de la formalització de la compra. Per a enviaments internacionals, el termini d'entrega s'haurà de consultar prèviament amb la llibreria. El càrrec a la targeta de crèdit s'efectuarà en el moment de l'enviament.

 

10. Seguretat i confidencialitat

Les transmissions de totes les dades personals es duen a terme a través d'SSL (Secure Socket Layer), un sistema que garanteix la confidencialitat de les dades enviades. Les dades personals que es sol·liciten són sempre les estrictament necessàries. La llibreria es compromet a no donar-los un altre ús a banda de l'acordat i a no cedir-los ni vendre'ls a tercers en cap concepte. Aquestes dades queden emmagatzemades a la base de dades de la llibreria. El client pot, en qualsevol moment, accedir-hi des del mateix web per modificar-les.

 

11. Com consultar l'estat d'una comanda

Per consultar l'estat de les seves comandes pendents ha d'entrar a l'opció “El meu compte” a la part superior dreta del menú principal. Després d'identificar-se (pàgina de login) podrà accedir a la pàgina de comandes, a la qual trobarà els productes pendents ordenats per data de comanda i una indicació de l'estat de la comanda.

 

12. Cancel·lacions i desistiment

Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost abans que l'enviament es faci efectiu. Si rebem l'avís de cancel·lació una vegada el paquet ja s'hagi enviat, ho considerarem una devolució.
Si decideix exercir el seu dret de desistiment, haurà d'emplenar el formulari de desistiment corresponent indicant-hi el número de comanda, i haurà de remetre el producte per la mateixa via que el va rebre i en perfecte estat de conservació. Les devolucions es poden efectuar fins a set dies hàbils des de la recepció del producte, sempre que no s'hagi obert ni utilitzat i conservi —en el seu cas— el precinte o embalatge original. Això no s'aplicarà a la venda d'articles que puguin ser reproduïts o copiats amb caràcter immediat o que, per raó de la seva naturalesa, no puguin ser objecte de devolució, entre els quals hi ha els llibres electrònics i altres productes inclosos a l'article 102 de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris.
En cas que es produís una devolució, les despeses d'enviament són a càrrec del client. Naturalment, en queden excloses aquelles devolucions derivades d'un error nostre o d'algun defecte del producte servit. En aquest cas, la llibreria es compromet a canviar el producte defectuós per un altre i es farà càrrec de les despeses de devolució i d'enviament. Si no es pogués fer el canvi, es reintegrarà l'import.

 

13. Jurisdicció aplicable

Suposat que sorgís qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d'aquestes condicions contractuals, els jutjats o tribunals que, en el seu cas, coneixeran l'assumpte seran els que disposin la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, a la qual s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la part compradora, tot això sense perjudici de la facultat del client d'acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació.
En el cas que es tracti d'una compravenda realitzada per una empresa, totes dues parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la CIUTAT ON S'UBICA LA LLIBRERIA (Espanya).